Wirtualny KNURÓW - Strona główna Wirtualny KNURÓW
Forum dyskusyjne
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Inwestycje miejskie - plany i realizacja [dyskusja ogólna]
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualny KNURÓW Strona Główna -> Budowy, remonty, modernizacje
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krzysiuDołączył: 16 Sie 2006
Posty: 1597

PostWysłany: Wto Sty 17, 2017 11:15 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Tu nie chodzi o marudzenie tylko ?e która? z kolei inwestycja w Knurowie nie jest dotrzymana w czasie.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Reklamiarz


Wysłany:     Temat postu: Reklama Google


Powrót do góry
Admin
Administrator


Dołączył: 17 Kwi 2006
Posty: 1948
Skąd: Knurów

PostWysłany: Wto Sty 24, 2017 8:37 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Zmodyfikowa?em wykaz inwestycji miejskich, wyró?niaj?c inwestycje drogowe z podzia?em na "realizacyjne" i "projektowe".

Je?eli chodzi o budow? drogi wewn?trzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I to dotyczy to tej drogi z p?yt betonowych, ale realizacja planowana dopiero w przysz?ym roku.
_________________
Marek Ostrowski
Autor strony / Administrator Forum
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Admin
Administrator


Dołączył: 17 Kwi 2006
Posty: 1948
Skąd: Knurów

PostWysłany: Pon Sty 22, 2018 1:07 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Inwestycje miejskie w 2018 r.


l. Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, komunikacji, transportu i bezpiecze?stwa:

1. Wsparcie mobilno?ci miejskiej Gminy Knurów poprzez budow? centrów przesiadkowych w Szczyg?owicach i Foch Knurów wraz z budow? dróg rowerowych oraz z infrastruktur? towarzysz?c?
Zakres rzeczowy Centrum Przesiadkowego w Szczyg?owicach obejmuje:
- budow? placu autobusowego z zadaszonymi peronami,
- budow? miejsc postojowych,
- budow? poczekalni wraz pó?automatyczn? toalet? publiczn? oraz przy??czami do sieci elektroenergetycznej, sieci wodoci?gowej oraz kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie ?cie?ki rowerowej na odcinku od Centrum Przesiadkowego do ul. Parkowej.
Projekt dofinansowany z bud?etu Unii Europejskiej.

2. Budowa miejsc postojowych przy ul. Batorego w Knurowie
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudow? ul. Batorego na odcinku o d?ugo?ci ok. 160 m, w tym:
- budow? zatok postojowych o nawierzchni z p?yt a?urowych, ??cznie dla 13 samochodów osobowych.
- przebudow? chodnika.

3. Przebudowa ul. Parkowej
W 2018 r. ko?czenie I etap przebudowy ul. Parkowej oraz realizacja II etapu przebudowy ul. Parkowej o d?ugo?ci ok. 403 m, w tym:
- wykonanie nawierzchni ulicy z asfaltobetonu wraz z podbudow?,
- wykonanie chodnika na odcinku ok. 112 m,
W ramach tego zadania planuje si? tak?e wykona? ?cie?k? pieszoro-werow?, miejsca postojowe.
Ponadto planowane jest wykonanie utwardzenia dróg wewn?trznych mi?dzy gara?ami przy ul. Parkowej.

4. Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudow? ul. dr. Floriana Ogana wraz z ??cznikiem pomi?dzy ul. Ogana i ul. Floriana, w tym:
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu wraz z podbudow?,
- przebudow? chodników,
- budow? ?cie?ki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudow?,
- budow? zatoki autobusowej,
- budow? miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej oraz z p?yt a?urowych.

5. Przebudowa ul. Dywizjonu 303
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- wykonanie nowej nawierzchni ci?gu pieszo - jezdnego o d?ugo?ci ok. 364 m,
- budow? odwodnienia drogi,
- budow? miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej.

6. Przebudowa ul. Pi?sudczyków
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- wykonanie nowej nawierzchni ci?gu pieszo - jezdnego o d?ugo?ci ok. 331 m i szeroko?ci 5,0 - 6,0 m z kostki brukowej betonowej wraz podbudow?,
- budow? odwodnienia drogi.

7. Przebudowa ul. ?okietka
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudow? ul. W?adys?awa ?okietka ??cznej d?ugo?ci ok. 533 m, w tym:
- wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej wraz z podbudow?,
- wykonanie miejsc postojowych z p?yt a?urowych oraz z kostki brukowej wraz z podbudow? (w tym 16 nowych miejsc postojowych),
- wykonanie odwodnienia ulicy, tym budow? odcinka ok. 300 m kanalizacji deszczowej.

8. Przebudowa ul. Gen. Zi?tka
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudow? ul. Jerzego Zi?tka na d?ugo?ci ok. 340 m, w tym:
- wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu oraz chodników o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
- budow? miejsc postojowych z p?yt a?urowych (56 miejsc postojowych).

9. Zagospodarowanie placu w rejonie skrzy?owania ul. Wilsona z ul. 1 Maja
Zakres rzeczowy zadania obejmuj?:
- budow?/przebudow? miejsc postojowych (??cznie 41 miejsc postojowych, w tym 19 nowych miejsc postojowych),
- budow? drogi dojazdowej oraz placu dla potrzeb Ochotniczej Stra?y Po?arnej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz podbudow?,
- budow? chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz podbudow?.


II. Inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i budownictwa:

Wcze?niej rozpocz?te dzia?ania maj?ce na celu zrewitalizowanie starej, zabytkowej substancji mieszkaniowej spowodowa?y, i? w 2018 roku planuje si?:

10. Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacj? ?róde? niskiej emisji
Zakres robót w 2018 roku b?dzie obejmowa? kapitalny remont 5 budynków, z tego 3 zostan? wykonanie w 100 proc., a 2 w 60 proc. W 2018 roku prace b?d? wykonywane w budynkach przy ul. Dworcowej 9, 11, 15 oraz Mickiewi-cza 2 i 6. Natomiast w nast?pnych latach to zadanie b?dzie kontynuowane, gdy? staramy si? o ?rodki z UE na 13 budynków.

11. Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii (S?oniny 25)
Zakres robót b?dzie obejmowa? kapitalny remont budynku. W wyniku inwestycji zostan? wyremontowane 324 m2 powierzchni u?ytkowej, w tym powstan? 2 nowe lokale o powierzchni 72 m2. Mamy zapewnione ?rodki z do-tacji z UE.

12. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Antoniego S?oniny 11 - II Etap
Zakres robót b?dzie obejmowa? praw? cz??? budynku, w której mie?ci si? 5 lokali o powierzchni u?ytkowej 235,61 m2.

13. Modernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 8
W budynku znajduje si? 110 lokali u?ytkowych i 8 gara?y o ??cznej powierzchni 3 225 m2.
Zakres robót b?dzie obejmowa?:
- remont klatek schodowych i korytarzy na poszczególnych pi?trach oraz korytarza piwnicznego,
- przebudow? instalacji wody polegaj?cej na rozdzieleniu wody u?ytkowej i hydrantowej.

14. Budowa t??ni solankowej w rejonie ul. U?anów
T??nia zostanie zlokalizowana na terenie tzw. "oczka wodnego" w rejonie ul. U?anów, na placu o kszta?cie ko?a o promieniu 17 m, na którym krzy?uj? si? ?cie?ki piesze. T??nia solankowa b?dzie posiada?a konstrukcj? szkieletow? drewnian?, posadowion? na ?elbetowej niecce o wymiarach oko?o 24 m x 7 m. T??nia b?dzie o?wietlona. Ponadto wykonane zostan? przy??cza do sieci elektrycznej i wodoci?gowej oraz kanalizacji sanitarnej, niezb?dne do dzia?ania t??ni. Szacunkowa powierzchnia zabudowy t??ni solankowej: 166 m2. Szacunkowa wysoko?? t??ni: min. 7 m.


III. Inwestycje w zakresie o?wiaty, kultury, sportu i rekreacji

15. Budowa hali sportowej przy AL Lipowej 12
Planowana hala sportowa o wymiarach wewn?trznych oko?o 43 x 24 m b?dzie mog?a pomie?ci? na widowni 136 osób. Hala b?dzie posiada?a 6 szatni dla zawodników z pe?nym w?z?em sanitarnym oraz salk? przeznaczon? np. na zaj?cia fitness. Budynek hali i MSP 9 b?d? po??czone ??cznikiem podziemnym.

16. Przebudowa placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4
W ramach tej inwestycji planuje si?:
- wykona? boisko wielofunkcyjne o pow. 360 m2 wraz z wyposa?eniem,
- ustawi? samodzielne stanowiska koszykówki,
- u?o?y? nawierzchni? poliuretanow?, betonow? i asfaltow? wraz z podbudow?,
- wybudowa? trybun? - widowni? z czterema rz?dami ?awek,
- uruchomi? stref? WORKOUT,
- wybudowa? systemow? scen? tymczasow? z zadaszeniem.

17. Modernizacja budynku Miejskiej Szko?y Podstawowej nr 6
Inwestycja b?dzie roz?o?ona na lata 2018 i 2019. Szko?a zostanie przekszta?cona w przedszkole obejmuj?ce 12 oddzia?ów.

18. Modernizacja stadionu miejskiego
Planowany zakres robót:
- rozbiórka istniej?cej trybuny od strony po?udniowej wraz z usuni?ciem nasypu, na którym zosta?a wykonana,
- budowa trybuny - planowana realizacja obejmuje w 2018 roku - w pierwszym etapie planowana jest budowa segmentu centralnego widowni o wymiarach 29,93 x 10,92 m i wysoko?ci 8,19 m. Trybuna zostanie podzielona na 3 sektory - sektor centralny b?dzie wyposa?ony w sumie 234 miejsca siedz?ce. Przestrze? pod widowni? zagospodarowana zostanie na pomieszczenia gospodarcze.

19. Monta? instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów
Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególno?ci:
- wykonanie instalacji w obiekcie sportowym MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 i Szpitalnej 23 w celu pozyskiwania energii elektrycznej z energii s?onecznej z zastosowaniem ogniw foto wolt aicznych typu mono-krystalicznego. Projekt dofinansowany z bud?etu Unii Europejskiej.

20. Dostawa i monta? pomp ciep?a wraz z dostosowaniem istniej?cych instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23.
Zakres prac w obiektach MOSiR Knurów obejmuje:
- budow? systemu monitorowania i sterowania uk?adem dystrybucji ciep?a i energii w budynku,
- monta? i pod??czenie pomp ciep?a z opcj? sch?adzania,
- monta? uk?adu zasilania pomp ciep?a wraz z uk?adem kompensacji mocy biernej.
Projekt dofinansowany z bud?etu Unii Europejskiej.

21. Poprawa efektywno?ci energetycznej budynku "Kino Scena Kultura"
W ramach realizacji zadania Roboty budowlane przewidziano nast?puj?ce dzia?ania:
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
ocieplenie ?cian zewn?trznych,
ocieplenie dachu.
Projekt dofinansowany z bud?etu Unii Europejskiej.


Bud?et obywatelski

W bud?ecie na 2018 rok zaplanowano ?rodki w ??cznej wysoko?ci blisko: 600 000 z? na bud?et obywatelski, w tym na:

22. Kino pod chmurk? "Summer 18" - 50 000 z?,
23. Kreatywne warsztaty rodzinne - 26 020 z?,
24. Trenujemy mózgi uczniów knurowskich szkó? - 127 918 z?,
25. Ferie w szkole - dlaczego nie - pó?kolonie w okresie ferii zimowych 2017/2018 w MSP nr 2 - 32 700 z?,
26. Centrum rozrywki dla dzieci - plac zabaw - 160 000 z?,
27. Budow? otwartej si?owni zewn?trznej - 90 000 z?,
28. Budow? placu zabaw dla dzieci w Szczyg?owicach przy ul. Zwyci?stwa (stare Szczyg?owice - krzy?ówka) - 110 000 z?.


Na podstawie: Przegl?d Lokalny nr 51-52 z 21.12.2017 r. (dodatek specjalny)
_________________
Marek Ostrowski
Autor strony / Administrator Forum
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Admin
Administrator


Dołączył: 17 Kwi 2006
Posty: 1948
Skąd: Knurów

PostWysłany: Nie Lut 17, 2019 5:26 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Inwestycje miejskie w 2019 r.

Bud?et miasta po stronie wydatków na inwestycje zawiera kwot? 61 milionów z?otych.

1. Kontynuacja budowy centrum przesiadkowego w Szczyg?owicach,
2. Rozpocz?cie budowy centrum przesiadkowego FOCH wraz z systemem ?cie?ek rowerowych
3. Budowa ronda na skrzy?owaniu ulic Lignozy i Zwyci?stwa w Szczyg?owicach,
4. Sukcesywna modernizacja dróg gminnych (nowa nawierzchnia ulic i chodników oraz nowe miejsca parkingowe), w tym ulic: Dywizjonu 303, Pi?sudczyków II, Parkowej, Ko?cielnej, Mieszka I
5. Zagospodarowanie placu za OSP Knurów w rejonie skrzy?owania ul. Wilsona z ul. 1 Maja (wybudowane drogi manewrowej dla pojazdów Stra?y, ale tak?e 41 ogólnodost?pnych miejsc postojowych)
6. Kontynuacja I etapu termomodernizacji budynków mieszkalnych na III Kolonii (budynki przy ul. Dworcowej 7, 9, 11, 15, Mickiewicza 2, 6, 10 oraz Sienkiewicza 1)
7. Kontynuacja budowy hali sportowej przy Alei Lipowej 12
8. Wykonanie rze?by ?w. Barbary, z wkomponowaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni
9. Kontynuacja budowy t??ni solankowej w rejonie oczka wodnego na osiedlu Wojska Polskiego II
10. Modernizacja budynku A Miejskiej Szko?y Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola
11. Kontynuacja modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Dworcowej

Pe?ne omówienie bud?etu mo?na znale?? na stronie Urz?du Miasta.

Na temat planów i zamierze?, jakie knurowski magistrat ma na najbli?sze lata, szczególnie w zakresie inwestycji mo?na dowiedzie? si? z wywiadu z Prezydentem Knurowa Adamem Ramsem, który ukaza? si? na ?amach "Przegl?du Lokalnego" (nr 51/2018).
_________________
Marek Ostrowski
Autor strony / Administrator Forum
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Sro Lut 20, 2019 10:46 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Skoro na inwestycje pójdzie 61 mln z? to w wyci?gu z omówienia bud?etu do którego linkujesz http://www.knurow.pl/download/7236.html znajduje si? b??d, literówka. Ostatni akapit:
Cytat:
Nale?y zaznaczy?, i? mimo przeznaczenia w projekcie bud?etu ponad 61.000,00 z? na wydatki maj?tkowe gmina nie jest zad?u?ona gmina posiada ?rodki zabezpieczaj?ce w wysoko?ci 32.915.032,00 z? na sfinansowanie planowanego deficytu na 2019 rok oraz 9.162.521,00 z? celem zabezpieczenia na ewentualny zwrot oprocentowania z tytu?u zwrotu podatku na rzecz Spó?ki Restrukturyzacji Kopalni lub jej nast?pców prawnych.

Autora wyci?gu brak wi?c nie wiem komu zg?osi? "typo" do poprawy. A ?e urz?dnicy nasi forum czytaj? to mo?e kto? si? pokusi o zmian? z racji tego ?e w tej formie ostatni akapit nie ma sensu za bardzo. Wed?ug wyci?gu wydatki maj?tkowe to dok?adnie 61.024.039,00 z?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualny KNURÓW Strona Główna -> Budowy, remonty, modernizacje Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Strona 12 z 12

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
statystyka